Per 1 januari 2018 is er een nieuwe prijslijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De genoemde behandelkosten zijn de maximale tarieven voor de behandeling. In de twee laatste prijskolommen worden de materiaal- en techniekkosten vermeld. Door individuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het aantal implantaten of materiaalkeuze, zullen deze materiaal- en techniekkosten zich bewegen binnen de bandbreedte van de genoemde minimum- en maximumbedragen (respectievelijk genaamd Min. techniek / Max. techniek).

Wij hebben met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten om voor een bepaald tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief dat door ons gedeclareerd wordt sterk afhankelijk van bij wie u verzekerd bent. De rekening zal in de meeste gevallen direct door ons kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De nota voor uw eigen bijdrage ontvangt u dan van uw zorgverzekeraar.

Voor implantologie dient door de behandelaar een machtiging aangevraagd te worden en is er voor de patiënt een vaste eigen bijdrage. Deze kan per ziektekostenverzekeraar verschillen.

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico (€ 385,- voor 2018) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden uit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

NB: genoemde prijzen zijn geldig tot 31-12-2018

Consultatie en Diagnostiek

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
C11 – Periodieke controle € 21,00 n.v.t. n.v.t.
C13 – Probleemgericht consult € 21,00 n.v.t. n.v.t.
C80 – Mondzorg aan huis € 16,58 n.v.t. n.v.t.
P60 – Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaand kunstgebit € 33,15 n.v.t. n.v.t.
X22 – Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandloze kaak € 66,31 n.v.t. n.v.t.

Volledige prothese

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
P01 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68 € 77,50 € 100,00
P02 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89 € 77,50 € 100,00
P03 – Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26 € 77,50 € 100,00
P04 – Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 82,89 € 77,50 € 100,00
P06  – Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38,68 n.v.t. n.v.t.
P07 – Reparatie volledig kunstgebit zonder afdruk per kaak (maximaal) € 16,58 € 70,00 € 100,00
P08 – Reparatie volledig kunstgebit met afdruk per kaak (maximaal) € 44,21 € 100,00 € 130,00
P17  – Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26 n.v.t. n.v.t.
P21 – Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77 € 304,00 € 450,00
P25 – Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03 € 304,00 € 450,00
P30 – Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17 € 577,00 € 900,00
P40 – Toeslag immediaat kunstgebit € 13,81 n.v.t. n.v.t.
P45 – Noodkunstgebit € 110,51 € 304,00 € 450,00
P51 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,78 € 77,50 € 100,00

Het klikgebit

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
J50 – Volledige boven prothese  en onder klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 485,43 € 1000,00 € 2915,00
J51 – Onder klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 315,76 € 1000,00 € 2625,00
J52 – Boven klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 315,76 € 1000,00 € 3750,00
J57 – Vervangingsklikgebit op verbonden implantaten (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 80,12 n.v.t. n.v.t.
J58 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68 n.v.t. n.v.t.
J59 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25 n.v.t. n.v.t.
J70 – Opvullen zonder staafdemontage € 131,96 € 200,00 € 350,00
J71 – Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95 € 200,00 € 350,00
J72 – Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52 € 200,00 € 350,00
J73 – Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08 € 200,00 € 350,00
J74 – Reparatie zonder staafdemontage € 51,84 € 110,00 € 200,00
J75 – Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97 € 110,00 € 200,00
J76 – Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54 € 110,00 € 200,00
J77 – Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10 € 110,00 € 200,00

Gedeeltelijke kunststof prothese of metalen frame

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
P10 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 tot 4 elementen € 82,89 € 150,00 € 300,00
P15 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5  tot 13 elementen € 165,77 € 150,00 € 300,00
P16 – Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78 n.v.t. n.v.t.
P18 – Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58 n.v.t. n.v.t.
P34 – Frame kunstgebit, 1 tot 4 elementen € 226,55 € 510,00 € 550,00
P35 – Frame kunstgebit, 5 tot 13 elementen € 309,44 € 510,00 € 550,00
P52 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89 € 77,50 € 100,00
P53 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26 € 77,50 € 100,00
P54 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw € 82,89 € 77,50 € 100,00
P56   – Tissue conditioning gedeeltelijk of framekunstgebit € 38,68 n.v.t. n.v.t.
P57 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk € 16,58 € 70,00 € 100,00
P58 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk € 44,21 € 70,00 € 100,00
P78 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot een volledig kunstgebit incl. afdruk of frame € 44,21 € 70,00 € 200,00
P79 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen of anker inclusief afdruk € 44,21 € 70,00 € 200,00